Visie

Visie

|

We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.
Albert Einstein

Iedereen is het er intussen over eens dat er dringend actie nodig is om de toekomst van onze planeet veilig te stellen. Om hierin te slagen, zullen we onze manier van leven drastisch moeten veranderen en bijgevolg ook onze manier van bouwen. Meer gaan isoleren dan we vroeger deden is goed, maar is tegelijk ook ruimschoots onvoldoende.

Als individu is het perfect mogelijk een verschil te maken in deze transitie. Het is immers de optelsom van alle kleine individuele inspanningen die op wereldschaal het verschil zal maken. Wij zetten daarom bij al onze projecten volop in op integraal duurzame oplossingen.

Hierbij gaat integrale duurzaamheid over meer dan de gebouwen op zich. Bouwplaats en mobiliteit, ecologie en aanwezigheid van groen, waterbeheer, materiaalgebruik, energie en gezondheid zijn stuk voor stuk aspecten die wij bij ieder project, klein of groot, onder de loep nemen.

Ook in onze dagelijkse manier van leven en werken dragen wij duurzaamheid hoog in het vaandel. Ons kantoor situeert zich in een bio-ecologisch nulenergiegebouw en is gelegen binnen handbereik van openbaar vervoer. Werfbezoeken en andere verplaatsingen gebeuren waar mogelijk steeds met openbaar vervoer en/of (plooi)fiets, zoniet via autodelen.

Wat doen we?

  • Ecologische architectuur
  • Energie advies
  • Integrale duurzaamheid