Cohousing Tielt

Project

Wedstrijdontwerp voor een cohousingproject

Ontwerper

EA+ architecten en ingenieurs ism Kras architecten

Taak EA+

architectuur, studie integrale duurzaamheid

Locatie

Tielt

Foto’s

Dit wedstrijdontwerp betreft de reconversie van een klooster tot cohousingproject. Van het bestaande klooster worden de waardevolle gebouwdelen gerenoveerd en opgewaardeerd naar een gemeenschappelijke ruimte en een aantal appartementen. Een verhoogd plein wordt aansluitend op de bestaande kloostergebouwen gerealiseerd.

In de ommuurde kloostertuin worden 3 volumes met rijwoningen gepositioneerd zodat een gedeelde binnentuin ontstaat aan de voorzijde van de woningen met zicht op het paviljoen en plein. Een eerder wilde tuin met speelnatuur ontstaat aan de achterzijde van de wooneenheden.

Het parkeren wordt volledig aan de straatzijde gegroepeerd en op het terrein wordt een minimale verharding voorzien voor occasioneel laden en lossen en voor doorsteek naar de aanpalende buurt buiten de kloostermuur. De rest van de tuin combineert verschillende sferen van bos tot open tot moestuin.

cohousing Tieltcohousing Tielt