VTS-site

Project

Herbestemming schoolgebouw tot woningen

Ontwerper

Architectenbureau Bart Dehaene

Taak EA+

studie EPB

Locatie

Sint-Niklaas

Foto’s

De herbestemming van de voormalige Vrije Technische School (VTS-site) en het voorzien van een publieke doorsteek kadert binnen de beleidskeuze van Sint-Niklaas om het stadscentrum meer doorwaadbaar te maken. Dit project betreft drie afzonderlijke gebouwen op de site: enerzijds het reftergebouw en het kapelgebouw, beide beschermd stadsgezicht; en anderzijds het herenhuis Janssens, een beschermd monument.

Elk van deze gebouwen wordt omgevormd tot hedendaagse kwalitatieve woningen, waarbij energiezuinigheid en erfgoedwaarde elkaar versterken. Er worden in totaal 29 wooneenheden gerealiseerd.

collectief wonen epb energetische renovatiecollectief wonen epb energetische renovatie