Termuntberg

Dit project is een pilootproject voor Vlaanderen wat betreft doordacht materiaalgebruik en levenscyclus analyse. Het gebouw wordt 100% circulair bedacht, wat wil zeggen dat elk constructiedeel of -element gedemonteerd en herbruikt kan worden. Hierbij komt de architecturale verschijning niet per se voort uit de esthetiek van de architect, maar vooral uit de doorgedreven logica van de gekozen circulaire materialen en technieken in combinatie met een lange termijnvisie op multi-inzetbaarheid.

Ook de technieken zijn op dezelfde wijze opgevat als de bouwkundige elementen. Het hele systeem is modulair en flexibel inzetbaar bedacht. De bedienbaarheid van de systemen is gebruiksvriendelijk en eenvoudig, in functie van sterk wisselend gebruik door de verschillende verenigingen.

Omwille van de eenvoud en de demonteerbaarheid van het gebouw, worden de technieken zo beperkt en zo eenvoudig mogelijk gehouden. Het is daarom noodzakelijk dat het gebouw op passieve wijze en met louter bioklimatische principes een aangenaam zomercomfort kan bieden aan zijn gebruikers. Om dit te kunnen combineren met de grote glasoppervlaktes werden elementen zoals opengaande ramen en overkragende luifels gedimensioneerd op basis van een dynamisch simulatiemodel.

Project Nieuwbouw voetbalkantine en jeugdhuis volgens doorgedreven circulaire principes
Ontwerpers BC architects
Taak Studie EPB
Locatie Tervuren
Tags , , , ,