Zonneberg

Bij de realisatie van de ‘Zonneberg’ in 2013 was dit het grootste zonnepanelen park in de Benelux. Een echt pioniersproject dus. Deze pioniersrol wordt verder doorgetrokken in de realisatie van het nieuwe educatief centrum. Het begrip ‘circulair bouwen’ wordt naar een nieuw niveau getild. Het volledige gebouw is demonteerbaar en verplaatsbaar. Alle elementen zijn losmaakbaar bevestigd met schroeven, bouten etc. en zonder gelijmde verbindingen. De elementen op zich zijn bovendien bio-based en/of recupmateriaal.

Dankzij de doordachte schikking van enkele recup zeecontainers ontstaat een aaneenschakeling van ruimtes met verschillende sferen en gebruiksmogelijkheden. Enkel waar nodig worden deze ruimtes geklimatiseerd; meer dan de helft van de oppervlakte wordt niet-geklimatiseerd. Dankzij deze ontwerpmatige keuze is het gebouw an sich al zeer energiezuinig, nog los van de keuze voor een bepaalde verwarmingstechniek. Ondersteunende functies zoals opslagruimte, technieken en sanitair vinden een plaats in de containers zelf.

De planschikking en organisatie van de verschillende ruimtes laten een zeer breed gebruik toe van het gebouw: individuele of groepsbezoeken, opleidingen, evenementen, vergaderingen,… Het gebouw is zeer multifunctioneel en zal zelden leeg staan.

De volledige klimatisatie van het gebouw zal gebeuren op basis van hernieuwbare energie, die bij voorkeur ter plaatse opgewekt wordt. Een aantal innovatieve technieken worden geïntegreerd in het project. Deze zullen niet alleen bijdragen aan de energievoorziening maar ook aan het educatieve aspect van het gebouw.

Project Circulair en demonteerbaar Educatief Centrum met een ecologisch en integraal duurzaam energieconcept.
Ontwerpers eA+ architecten en ingenieurs
Taak architectuur, studie integrale duurzaamheid
Locatie Zelzate
Visualisaties eA+ architecten en ingenieurs
Tags , , , , ,