De bioklimatische serre als energiebesparend concept

Bioklimatische serres worden niet gebouwd om tomaten te kweken, maar om energiestromen te benutten. Het is een manier van bouwen waarbij er zoveel mogelijk gratis energie gebruikt wordt, zonder gebruik van complexe technische installaties. Deze gratis energie is van nature al op de bouwplaats aanwezig: zonne-energie, wind, schouweffecten,…

Elk gebouw moet een bepaald thermisch comfort kunnen bieden aan zijn gebruikers. Klassiek wordt er ’s winters warmte naar een gebouw gestuurd om een binnentemperatuur van bvb. 21°C te bereiken. Hiervoor is uiteraard energie nodig. In sommige gebouwen wordt ’s zomers dan weer warmte uit het gebouw onttrokken om oververhitting te vermijden. Ook dit vraagt een zeker energiegebruik. In de tussenseizoenen kan het gewenste comfort doorgaans bereikt worden zonder gebruik van technische installaties.

Woning DR – Gent

In een bioklimatische serre bevinden zich geen technische installaties. Door optimaal gebruik te maken van de energiestromen die van nature op de site aanwezig zijn en van de wetten van de thermodynamica kunnen de tussenseizoenen merkbaar langer worden dan in een klassiek gebouw. Een groot deel van het jaar kan er een goed thermisch comfort bereikt worden zonder dat hiervoor externe energie verbruikt wordt.

Bezoekerscentrum met beheerloods voor Natuurpunt – Damme

Hoedanook zullen er steeds periodes zijn (hittegolven, koudste winterdagen) waarin het niet mogelijk is om in een bioklimatische serre een goed thermisch comfort te bereiken. Die periodes zijn beperkt in de tijd, maar wel onvermijdelijk. Daarom wordt een bioklimatische serre nooit op zich gebouwd, maar steeds gekoppeld aan een energiezuinig ‘gewoon’ gebouw, waar er wel technische installaties gebruikt worden. Door een gebalanceerde wisselwerking tussen serre en gebouw kan het energiegebruik van deze technische installaties ook gevoelig dalen.

Energetische renovatie van een hoeve tot ééngezinswoning – Merchtem

Op zonnige winterdagen wordt handig gebruik gemaakt van het serre-effect om zonnewarmte op te vangen en naar het gebouw te sturen. ’s Zomers zorgt een goede natuurlijke verluchting ervoor dat er geen oververhitting optreedt.

Woning DR – Gent

Bij eA+ maakten wij reeds tal van projecten gevoelig energiezuiniger door gebruik te maken van bioklimatische serres. Dit zowel bij private woningen als in niet-residentiële en publieke gebouwen. Ook in het buitenland zijn er verschillende interessante voorbeelden terug te vinden, sommigen al van verschillende decennia terug.

Holvast en Van Woerden – Woonhuis ‘Amfibie’ – Almere 1986

Bovendien, niettegenstaande de focus bij dit soort serres op energiebesparing ligt, kan je in een bioklimatische serre wel degelijk ook tomaten kweken!