Spar Kalken

In dit project voor Spar Kalken bevinden zich een aantal bestemmingen (supermarkt, restaurant, appartementen) die een sterk verschillend profiel hebben.

Supermarkt en restaurant hebben een permanente koelvraag gedurende het jaar. Het sanitair warm water in de appartementen zorgt voor een permanente warmtevraag gedurende het jaar. Voor de klimatisatie van de ruimtes is er afhankelijk van het seizoen een warmte- of koelvraag.

Door deze beschikbare warmtestromen aan elkaar te koppelen in een integraal energieconcept en wanneer nodig te bufferen in een beo-veld, wordt de energievraag van de gebouwen beperkt tot een absoluut minimum. De kleine hoeveelheid energie die nodig is om de warmtestromen te sluiten wordt zo veel mogelijk ter plaatse hernieuwbaar opgewekt met PV-panelen.

Project Integraal energieconcept voor supermarkt, restaurant en woningen
Ontwerpers Martens Van Caimere architecten
Taak dynamische simulatie, conceptbepaling technieken, studie EPB
Locatie Kalken
Tags , ,